VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
575-KH-TTKN.pdf
Bộ luật hình sự, Nghị Quyết 41/2017/QH14
Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.
Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/03/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.
Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
Chỉ thị số 653/CT-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể ch
Công điện số 1039/CĐ-BNN-CN ngày 21/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi
Công điện số 631/CĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Công khai dự toán ngân sách năm 2021
Công văn 1690/BNN-TY ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo tập trung triển khai Quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
Công văn 3438/BNN-TCTS 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam
Công Văn phòng chống lụt bão
  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 783.852