VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Công văn số 117 /TTKN-HCTH ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
Công văn số 1435/UBND-CNN&XD ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Công văn số 155/SNN-KHTC về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng cho đàn gia súc.
Công văn số 160/CNTYTS-QLDB ngày 7/03/2022của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên về triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Công văn số 2210/UBND-CNN của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia.
Công văn số 5329/BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các địa phương về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Công văn số 559/SNN-VP ngày 31/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 577/SNN-VP ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 604/SNN-VP ngày 01/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện Công văn số 92/CV-BCĐ ngày 31/3/2020 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên
Công văn số 682/CCTT&BVTV-TTBVTV ngày 17/9/2021 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ và cây ngô vụ Đông
Công văn số 74/SNNPTNT-KHTC ngày 10/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên về chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2023
Công văn số: 5216/UBND-CNN ngày 20 tháng 12 năm 2018, về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đói rét cho cây trồng vật nuôi.
Công văn số: 734/CCCNTY-QLGKTCN của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi
Công văn số: 78/SNN-KHTC về việc phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt, ngày 11 tháng 01 năm 2019
Công văn v/v tăng cường phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng vụ Xuân 2021
  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 721.199