VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Công văn về việc tăng cường công tác chỉ đạo vụ xuân 2018
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, theo Thông tư Số: 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, theo Thông tư Số: 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo tế phòng dịch NCOVI
Hướng dẫn nội dung số 34/HD-SNN về việc thực hiện Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2020
Hướng dẫn quy trình phòng chống sâu keo mùa thu
Hướng dẫn số 209/HD-CNTYTS ngày 06/4/2021 của Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thuỷ sản về một số biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Hướng dẫn số 33/HD-SNN ngày 8/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện một số nội dung Quyết định số 3802/QĐ-UBND, ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v phê duyệt Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 tỉnh Thái Nguyên
Hướng dẫn số 578/SNN-VP ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn người dân nộp TTHC trực tuyến và công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ người dân nộp TTHC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
Hướng dẫn số 644/CCTT&BVTV-TTBVTV ngày 08/9/2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ Mùa năm 2022
Hướng dẫn Số:155/HD-CCTT&BVTV ngày 10/03/2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên về phòng trừ bệnh hại cây trồng.
Kế hoạch 92/KH-SNN Ứng dụng Công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên năm 2019
Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Thái Nguyên năm 2022
Kế hoạch số 151/KH-UBND về Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên năm 2023
  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 721.219