VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Tiêu đề/ Số hiệu tài liệu  09/2022/NQ-HĐND
Tên file:  Nghị quyết quy định nội dung và mức chi khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.pdf
Dung lượng:  8,711,741 bytes
Số lần tải xuống:  223
  Tải xuống
Thông tin mô tả  Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Quay về  Hệ thống văn bản (21/141) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 783.824