VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
QĐ v/v công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
Tiêu đề/ Số hiệu tài liệu  QĐ v/v công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.
Tên file:  563-QĐ-TTKN.pdf
Dung lượng:  998,263 bytes
Số lần tải xuống:  12
  Tải xuống
Thông tin mô tả  QĐ v/v công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.
Quay về  Hệ thống văn bản (15/127) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 699.641