VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
QĐ v/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tiêu đề/ Số hiệu tài liệu  QĐ v/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tên file:  408-QĐ-TTKN.pdf
Dung lượng:  1,016,723 bytes
Số lần tải xuống:  13
  Tải xuống
Thông tin mô tả  QĐ v/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Quay về  Hệ thống văn bản (22/142) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 806.464