VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số: 23/2023/QH15 ngày24/6/2023 của Quốc hội
Tên file:  luat-xuat-nhap-canh-sua-doi-moi-nhat-2023-so-23-2023-qh15.pdf
Dung lượng:  1,350,329 bytes
Số lần tải xuống:  9
  Tải xuống
Quay về  Luật (11) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 806.516