VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025
Tên file:  319-ttg.signed.pdf
Dung lượng:  604,096 bytes
Số lần tải xuống:  9
  Tải xuống
Quay về  Quyết Định (17) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 806.488