VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.
Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
Công điện số 631/CĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Công khai dự toán ngân sách năm 2021
Công văn 1690/BNN-TY ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo tập trung triển khai Quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
Công văn 3438/BNN-TCTS 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam
Công Văn phòng chống lụt bão
Công văn số 1168-CV/TU ngày 25/5/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Công văn số 117 /TTKN-HCTH ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
Công văn số 155/SNN-KHTC về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng cho đàn gia súc.
Công văn số 2210/UBND-CNN của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia.
Công văn số 5329/BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các địa phương về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Công văn số 559/SNN-VP ngày 31/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 459.459