VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tên file:  ct 01LMLM ub.signed.pdf
Dung lượng:  897,215 bytes
Số lần tải xuống:  183
  Tải xuống
Thông tin mô tả  Ngày 03-01-2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quay về  Văn bản hành chính (51) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 721.168