VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Công văn số 1168-CV/TU ngày 25/5/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Tên file:  CV 1168-TU.signed (1).pdf
Dung lượng:  180,377 bytes
Số lần tải xuống:  124
  Tải xuống
Quay về  Văn bản hành chính (51) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 721.148