VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Quyết định số 4085/QĐ-BNN-TT ngày 17/10/2022, của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030.
Tên file:  QĐ 4085 Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực.pdf
Dung lượng:  732,769 bytes
Số lần tải xuống:  212
  Tải xuống
Quay về  Văn bản hành chính (51) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 699.629