VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/03/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.
Tên file:  Chi thi 1838_MSVT.pdf
Dung lượng:  1,437,549 bytes
Số lần tải xuống:  235
  Tải xuống
Quay về  Văn bản hành chính (51) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 721.147