VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Quyết định số 1414/QĐ-BVTV-KH ngày 02/06/2023 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật về công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ thực vật - Quy trình quản lý tổng hợp rệp sáp giả hại cây na theo hướng sinh học
Tên file:  23.06.02_ Quy trinh PTTH rệp hại na Revised 3.pdf
Dung lượng:  834,658 bytes
Số lần tải xuống:  0
  Tải xuống
Quay về  Văn bản hành chính (55) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 806.438