VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Công khai dự toán ngân sách năm 2021
Tiêu đề/ Số hiệu tài liệu  Số 42/QĐ-TTKN, ngày 01 tháng 02 năm 2021
Tên file:  công khai dự toán ngân sách năm 2021.pdf
Dung lượng:  812,358 bytes
Số lần tải xuống:  86
  Tải xuống
Quay về  Văn bản hành chính (51) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 721.167