VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Công văn số 1435/UBND-CNN&XD ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Tên file:  cv 1435_0001.signed.pdf
Dung lượng:  3,132,776 bytes
Số lần tải xuống:  113
  Tải xuống
Quay về  Văn bản hành chính (47) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 560.397