VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Công điện số 1039/CĐ-BNN-CN ngày 21/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi
Tên file:  1039-CD-CN-21022022.pdf
Dung lượng:  574,433 bytes
Số lần tải xuống:  33
  Tải xuống
Quay về  Văn bản hành chính (51) Về đầu trang 
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 721.143