VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Kỳ điều tra: Tháng 9/2023
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên
Kỳ điều tra: Tháng 8/2023
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên
Kỳ điều tra: Tháng 7/2023
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên
Kỳ điều tra: Tháng 6/2023
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên
Kỳ điều tra: Tháng 5/2023
Kỳ điều tra: Tháng 4/2023
Đơn vị: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên
Đơn vị: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên
Kỳ điều tra: Tháng 11/2022
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên
Kỳ điều tra: Tháng 10/2022
Kỳ điều tra: Tháng 9 năm 2022
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên
Kỳ điều tra: Tháng 8 năm 2022
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên

Trang:  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 806.526