VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tổng hợp kết quả điều tra giá bán một số mặt hàng nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên

Kỳ điều tra: Tháng 4/2022
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên

Huy Hoàng - TTKN
Số lượt đọc:  70  -  Cập nhật lần cuối:  19/04/2022 12:20:59 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 560.406