VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Ngày 10/5/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối Cung - Cầu sản phẩm nông nghiệp an toàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tháng 9/2017, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 3,04 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2017 đạt gần 27 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Trang:  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 560.366