VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Giao ban công tác khuyến nông quý III năm 2020

Ngày 2/10/2020, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với UBND thị xã Phổ Yên tổ chức Hội nghị Giao ban công tác khuyến nông quý III năm 2020.
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Trung tâm khuyến nông đã xây dựng và ban hành 640 văn bản chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trung tâm; công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn đã đăng tải được 12 văn bản của cấp trên; khai thác, xây dựng được 103 tin, bài trên trang thông tin điện tử khuyến nông; xuất bản Bản tin khuyến nông số 1, số 2 năm 2020 với tổng số 2.760 cuốn; xây dựng 2 bài tuyên truyền về hướng dẫn sản xuất an toàn và lựa chọn thực phẩm an toàn đăng trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm và Sở Nông nghiệp và PTNT; tổ chức 14 lớp tập huấn và triển khai 07 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn...
Trung tâm khuyến nông chủ trì và phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện 21 chương trình, mô hình, dự án khuyến nông bằng nguồn vốn trung ương, của tỉnh và phối hợp với các đơn vị khác. Tính đến ngày 30/9/2020, các mô hình, dự án khuyến nông đã tiến hành chọn hộ tham gia, tổ chức tập huấn kỹ thuật, cấp cây giống, con giống và vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi cho các hộ tham gia mô hình; một số mô hình đã thực hiện xong và tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình…

Các đại biểu thăm mô hình rau an toàn theo VietGAP tại xã Đông Cao, TX Phổ Yên
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về công tác khuyến nông góp phần hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Đã tổ chức thực hiện được 720 lớp tập huấn với trên 33.700 người tham gia. Bằng các nguồn hỗ trợ của các địa phương, nguồn chương trình giảm nghèo bền vững 135 và các công ty cung ứng giống, vật tư…, đã triển khai thực hiện được 87 chương trình, dự án, mô hình, ô mẫu trình diễn khuyến nông về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…
Trong thời gian qua, việc phối hợp thực hiện công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung quy chế phối hợp. Công tác trao đổi, thông tin, báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan, trao đổi kinh nghiệm một số mô hình khuyến nông hiệu quả (thăm mô hình rau an toàn theo VietGAP tại xã Đông Cao, TX Phổ Yên)./.

Dương Trung Kiên

Số lượt đọc:  101  -  Cập nhật lần cuối:  05/10/2020 10:08:16 AM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 676.024