VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh vừa có Quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019; như vậy đến nay toàn tỉnh hiện có 101/139 xã đạt chuẩn NTM.
Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 gồm: Bình Thuận, Lục Ba, Hoàng Nông (Đại Từ); Tràng Xá, Dân Tiến (Võ Nhai); Cây Thị, Tân Lợi (Đồng Hỷ), Yên Lạc (Phú Lương), Thanh Định, Phú Đình (Định Hóa); Tân Hòa, Nga My và Tân Kim (Phú Bình).

Đường hoa nông thôn mới
Năm 2020, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có ít nhất 2 xã trở lên đạt chuẩn NTM; hoàn thành 8 xã “NTM nâng cao” và “NTM kiểu mẫu”. Nâng cao chất lượng tại các các xã đạt chuẩn, đặc biệt là các xã được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2014 – 2016, trong đó mỗi xã triển khai xây dựng từ 01 xóm NTM kiểu mẫu trở lên.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, trong đó quan tâm hỗ trợ cho 02 xã đạt dưới 10 tiêu chí (xã Thần Xa, xã Sảng Mộc - Huyện Võ Nhai); các xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM của các huyện và hỗ trợ huyện Phú Bình có 100% số xã đạt NTM năm 2020./.
Nguyễn Thị Vân - TTKN

Số lượt đọc:  258  -  Cập nhật lần cuối:  16/04/2020 02:37:25 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 783.836