VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Đại hội chi bộ Trung tâm Khuyến nông lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 8/01/2020, Chi bộ Trung tâm Khuyến nông Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Văn Sỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên. Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở về dự đông đủ…
Chi bộ Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên, hiện có 42 đảng viên; Chi bộ có nhiệm vụ tham mưu, giúp Sở thực hiện chức năng về công tác khuyến nông đối với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp.... đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
Trong nhiệm kỳ khóa VI (2017 - 2020), Chi bộ Trung tâm Khuyến nông luôn bám sát các mục tiêu chính trị của Đảng bộ và Nghị quyết của Chi bộ đã đề ra. Hàng năm Chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đạt xuất sắc, không có đảng viên vi phạm tư cách, bị xử lý kỷ luật; 100% CBCC, VC, LĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% trở lên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới…

Đồng chí Phạm Văn Sỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Chi bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Khuyến nông. Trong nhiệm kỳ qua Trung tâm Khuyến nông đã tích cực tham mưu, đề xuất xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, mô hình từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, theo hướng hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao tạo tiền đề cho việc nhân rộng, hình thành và phát triển các chuỗi liên kết, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, năng suất, giá trị kinh tế cao, thân thiện môi trường góp phần trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đã thông qua các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 như: Hàng năm cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao; Chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% trở lên đạt xuất sắc; 100% CC, VC, NLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% trở lên đạt chiến sỹ thi đua cơ sở…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Chi ủy Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2020-2022
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Sỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; là chi bộ có số đảng viên đông, chức năng nhiệm vụ rộng khá toàn diện với ngành nông nghiệp; một số cán bộ, đảng viên hàng ngày trực tiếp công tác tại cơ sở Chi bộ vẫn duy chì lãnh đạo, phát huy được truyền thống đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Yêu cầu Chi ủy Trung tâm Khuyến nông làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, công tác vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cán bộ khuyến nông phải kịp thời nắm bắt chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời có được các mô hình tốt để khuyến cáo tới người nông dân; Trung tâm Khuyến nông phải tham mưu phối hợp chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, nghiên cứu có các cuộc hội thảo đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh…
Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Đoàn Thị Thúy - TTKN

Số lượt đọc:  189  -  Cập nhật lần cuối:  16/01/2020 03:19:32 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 560.368