VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Đánh giá kết quả mô hình sử dụng phân hữu cơ khoáng Sông Gianh

Ngày 30.8.2019, tại xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thái Nguyên đã phối hợp với Tổng Công ty Sông Gianh – Chi nhánh tại Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết mô hình “Sử dụng phân hữu cơ khoáng Sông Gianh - HCK-422 trên cây chè”.
am dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật; về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đào Thị Dung, Chủ tịch Hội làm Vườn, đồng chí Lương Văn Vượng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV, đồng chí Lê Cẩm Long, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông…
Năm 2019, Chi cục Trồng trọt và BVTV Thái Nguyên đã phối hợp với Tổng Công ty Sông Gianh – Chi nhánh tại Bắc Ninh triển khai thực hiện mô hình “Sử dụng phân hữu cơ khoáng Sông Gianh - HCK-422 trên cây chè” tại hộ ông Bùi Trọng Đại, xóm Hồng Thái 2, Xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Mô hình đánh giá mức độ ảnh hưởng của phân hữu cơ khoáng Sông Gianh - HCK-422 đến sự phát triển chè và của sâu bệnh hại với quy mô thực hiện thí nghiệm là 600 m2.
Phân hữu cơ Sông Gianh - HCK-422 là loại phân hữu cơ khoáng, được sản xuất trong nước theo quyết định công nhận lưu hành số 0415/QĐ-BVTV-PB ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Cục Bảo vệ thực vật.
Mô hình được triển khai từ ngày 31/7/- 30/8/2019; thực hiện với cây chè, giống chè LDP 1, chè kinh doanh 5 năm tuổi. Mô hình sử dụng 02 công thức thí nghiệm bón phân Sông Gianh HCK-422, với công thức 1 lượng bón 50 kg /sào, công thức 2 bón 35 kg /sào; mô hình được so sánh đối chứng phân NPK 5.10.3 (công thức 3) bón 35 kg /sào. Phương thức bón phân áp dụng cuốc rạnh giữa hai hàng chè, bón phân, lấp đất 01 lần sau thu hoạch chè lứa trước.

Các Đại biểu thăm mô hình “Sử dụng phân hữu cơ khoáng Sông Gianh - HCK-422 trên cây chè”
Kết quả sau 30 ngày triển khai thực hiên tại ô mẫu công thức 1 đạt 706 búp chè/m2, công thức 2 đạt 593 búp chè/m2; ô mẫu đối chứng thu được 586 búp chè/m2. Qua kết quả điều tra tình hình sâu bệnh hại cho thấy: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi ở cả 3 công thức đều gây hại với tỷ lệ thấp và tương đương nhau, không có sự sai khác nhiều giữa các công thức.
Về hiệu quả kinh tế mặc dù chi phí vật tư đầu vào của công thức 1 cao hơn so với công thức đối chứng 57 nghìn đồng /sào; công thức 2 chi phí vật tư đầu vào thấp hơn so với công thức đối chứng 11 nghìn đ/ sào; nhưng do tại ô mẫu công thức 1 năng suất đạt cao nên mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Cụ thể năng suất búp tươi dự ước của công thức 1 đạt 95 kg/sào, công thức 2 đạt 84 kg/sào trong khi đối chứng chỉ đạt 82 kg/sào. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi sào công thức 1 thu lãi trên 5,6 triệu đồng cao hơn công thức đối chứng 1,4 triệu đồng; công thức 2 thu lãi trên 5 triệu đồng, cao hơn công thức đối chứng 791 nghìn đồng/sào.
Phân bón hữu cơ Sông Gianh - HCK-422 là loại phân bón hữu cơ khoáng ngoài chất hữu cơ thì còn được bổ sung một số dinh dưỡng chất đa, trung, vi lượng và các vi sinh vật có ích ...ngoài vai trò cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng tăng chất lượng nông sản thì loại phân này còn góp phần vào cải tạo đất hạn chế đất bị suy thoái so với bón phân vô cơ.
Qua kết quả thực hiện bón thử các liều lượng trên Chi cục Trồng trọt và BVTV Thái Nguyên khuyến cáo áp dụng phân Sông Gianh HCK-422 bón với lượng 50kg/sào sẽ cho hiệu quả kinh tế cao nhất và phù hợp với đồng đất của hộ gia đình.
Để đánh giá được hiệu quả về chất lượng sản phẩm chè và vai trò của phân bón trong việc bổ sung các vi sinh vật có ích, tăng độ mùn, độ phì cho đất thì thí nghiệm cần tiến hành thực hiện trên một số lứa chè tiếp theo và sau đó tiến hành lấy mẫu đất, mẫu sản phẩm để phân tích các chỉ tiêu liên quan để mô hình đánh giá có tính thuyết phục chính xác hơn./.

Dương Trung Kiên - TTKN

Số lượt đọc:  309  -  Cập nhật lần cuối:  14/10/2019 02:25:36 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 675.979