VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Đánh giá mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại phường Lương Sơn

Ngày 29/5/2018, tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Quế Lâm Phương Bắc – Tập Đoàn Quế Lâm, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ vụ xuân năm 2018.
Mô hình sản xuất lúa J02 theo hướng hữu cơ vụ xuân năm 2018 được triển khai tại tổ dân phố Tân Trung, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công với quy mô trên 9.2 ha, 52 hộ nông dân tham gia.
Giống J02 đã được người dân Lương Sơn, thành phố Sông Công canh tác một vài năm gần đây và cho kết quả khả quan; tuy nhiên người dân vẫn chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ mang tính chất tự cung tự cấp và chưa tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; đặc biệt người dân đã quen với hình thức canh tác lúa thông thường là dùng phân bón vô cơ và thuốc BVTV hóa học, thuốc trừ cỏ, chính điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nông sản, ảnh hưởng đến chất lượng kéo theo đó là giảm giá trị kinh tế. Bởi vậy, việc chuyển sang sản xuất lúa theo hướng hữu cơ khiến nhiều người còn bở ngỡ, khi triển khai mô hình mới chỉ thực hiện được trên 9.2 ha trên tổng số 15 ha theo dự kiến ban đầu.

Hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công.

Phân bón dùng cho mô hình là phân chuồng, cùng với phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm. Tham gia mô hình người nông dân được hỗ chợ 100% giống và phần chênh phân bón, thuốc BVTV giữa sản xuất lúa thông thường và sản xuất lúa hữu cơ. Đồng thời được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật cấy theo hiệu ứng hàng biên; kỹ thuật chăm sóc, bón phân, điều tiết nước, phóng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa.
Vụ Xuân năm 2018, thời tiết rất khắc nghiệt đúng thời điểm vừa cấy xong, rét đậm nhiệt độ giảm xuống dưới 100c, tuy nhiên không làm ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Giống lúa thuần J02 có thời gian sinh trưởng vụ xuân 135 – 140 ngày; là giống có khả năng đẻ nhánh trung bình, đẻ nhánh tập trung, tuy chỉ cấy 2 dảnh/khóm nhưng số dảnh hữu hiệu/khóm cao đạt 7,8 dảnh/khóm.
Lúa J02 sản xuất theo hướng hữu cơ áp dụng cấy theo hiệu ứng hàng biên có số hạt chắc là 149 hạt, tỷ lệ lép là 7%; cho năng suất dự ước 54 tạ/ha, mỗi sào lúa người dân thu lãi 602 nghìn đồng, (16,7 triệu đồng/ha).
Ngoài lợi ích kinh tế, nhờ canh tác lúa theo hướng hữu sử dụng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, thuốc BVTV sinh học, thuốc BVTV hóa học có độ độc thấp, không sử dụng thuốc trừ cỏ… môi trường sinh thái dần được cải thiện; đồng thời tạo ra lương thực an toàn; góp phần nâng cao sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội thông qua hệ thống canh tác an toàn.
Tại hội nghị các hộ nông dân đều mong muốn Trung tâm Khuyến nông, Công ty Quế Lâm Phương Bắc tiếp tục hỗ trợ giúp địa phương sản xuất lúa theo hướng hữu cơ vụ mùa 2018 và mở rộng diện tích cho các vụ tiếp theo./.

Nguyễn Thị Vân - TTKN

Số lượt đọc:  572  -  Cập nhật lần cuối:  04/06/2018 06:28:53 AM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 721.206