VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Điều chỉnh hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh cho hộ chăn nuôi

Ngày 8/5/2019, UBND tỉnh có văn bản số 1215/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả lợn Châu phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Hiện nay giá thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh có biến động giảm hơn 20%. Cụ thể giá lợn hơi bình quân tại thời điểm là 30 nghìn đồng/kg thấp hơn so với thời điểm ban hành Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh là 10 nghìn đồng/kg, tương ứng tỷ lệ giảm 25%.
Theo đó, mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại bắt buộc phải tiêu hủy là 24 nghìn đồng/kg lợn hơi; lợn nái, lợn đực giống đang khai thác là 36 nghìn đồng/kg lợn hơi.

Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Trường hợp giá bán lợn hơi trên thị trường có biến động quá 20% (thấp hơn hoặc cao hơn) mức hỗ trợ ở trên, giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT sác định giá bán bình quân, thống nhất trình UBND tỉnh Quyết định mức hỗ trợ cụ thể.
Các nội dung quy định khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả lợn Châu phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả lợn Châu phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đã quy định mức hỗ trợ 32.000 đ/kg lợn hơi, đối với lợn con, lợn thịt các loại; hỗ trợ 48.000 đ/kg lợn hơi, đối với lợn nái và lợn đực giống đang khai thác


Dương Trung Kiên - TTKN
Số lượt đọc:  449  -  Cập nhật lần cuối:  13/05/2019 09:21:08 AM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 676.054