VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Định Hóa:Tổng kết công tác Nông nghiệp và PTNT năm 2019

Ngày 13/12/2019, UBND huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngành nông nghiệp và PTNT năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Sơn- Phó Chủ tịch huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên: Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật, Văn phòng nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng… và đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Hội nghị thực hiện đánh giá công tác ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, công tác phòng, chông thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, đồng thời tiển khai phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020. Năm 2019 là năm khó khăn trong sản xuất nông nghiệp với diễn biến phúc tạp của thời tiết, thiên tai giông, lốc, mưa lũ lớn, mưa đá… đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp thiệt hại trên 310 ha lúa, 154 ha hoa, rau màu, trên 21 ha diện tích cây lâu năm, 18,8 ha cây trồng hàng năm, trên 375 ha rừng, cuốn trôi, ẩm ướt, hư hỏng 3,2 tấn lương thực, làm chết 18 con gia súc, trên 2.500 con gia cầm, đồng thời làm thiệt hại, hư hỏng nhiều km đương giao thông và nhiều công trình công cộng. Dịch bệnh Lở mồm long móng và bệnh Dịch tả lợn châu phi xuất hiện và gây thiện hại lớn đối với đàn gia súc, làm giảm mạnh giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

Đồng chí Lương Văn Vượng, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV phát biểu tại Hội nghị
Vượt lên những thách thức khó khăn, phát huy những thế mạnh hiện có Cán bộ, nhân dân huyện Định Hóa đã đạt được nhiều kết quả trong công tác ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cụ thể:
Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt trên 51,4 nghìn tấn đạt 100% kế hoạch. Công tác phát triển chè được quan tâm đưa vào trồng mới 160 ha chè giống mới đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng và quản lý lâm sản được thực hiện tốt, công tác phát triển rừng được đẩy mạnh trong năm toàn huyện Định Hóa đã thực hiện trồng mới 1.499 ha đạt 136,3% kế hoạch. Gia súc, gia cầm được quan tâm phát triển đàn trâu đạt trên 5,5 nghìn con, đàn bò đạt 5 nghìn con, đàn lợn trên 31,4 nghìn con, đàn gia cầm: 799 nghìn con, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 798 ha, sản lượng đạt trên 1,1 nghìn tấn.
Kết quả thực hiện các tiêu chí năm 2019 đối với các xã trên địa bàn huyện Định Hóa: Có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến năm 2019 có thêm 03 xã đạt tiêu chuẩn, 01 xã đạt 15 tiêu chuẩn, 05 xã đạt 14 tiêu chí, 01 xã đạt 13 tiêu chí, 06 xã đạt 11-12 tiêu chí, 01 xã đạt 10 tiêu chí.
Hội nghị đã thống nhất phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 51.500 tấn, sắn đạt trên3,6 nghìn tấn, khoai lang 1 nghìn tấn, Lạc 184 tấn, Đậu đỗ khác 131 tấn, rau xanh 15,5 nghìn tấn, Diện tích trồng chè mới và thay thế 140 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 28 nghìn tấn, Tổng đàn trâu 5,5 nghìn con, đàn bò 5 nghìn con, đàn lợn 39 nghìn con , gia cầm 750 nghìn con, diện tích nuôi trồng thủy sản: 700ha, sản lượng trên 1,3 nghìn tấn, diện tích trồng rừng tập trung trên 01 nghìn ha.
Tại Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Sơn đã đề nghị các đơn vị trên địa bàn huyện phấn đấu vợt qua khó khăn, phát huy các thế mạnh hiện có hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hội nghị đã đề ra.
Việt Anh - TTKN
Số lượt đọc:  302  -  Cập nhật lần cuối:  20/01/2020 08:47:03 AM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 675.986