VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Đồng Hỷ: Tổng kết đánh giá kết quả sản xuất Nông, lâm nghiệp năm 2019

Ngày 9/01/2020, UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả sản xuất Nông, lâm nghiệp và Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020. Đến dự có Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
Năm 2019, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt đạt 98,7 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 46 nghìn tấn bằng 118% kế hoạch, trong đó sản lượng lúa đạt trên 36 nghìn tấn.
Trong năm qua toàn huyện Đồng Hỷ trồng được 240,5 ha vượt 60% kế hoạch. Tổng diên tích chè được cấp chứng nhận sản xuất chè theo quy trình VietGAP là 255,5 ha, sản lượng chè búp tươi cả năm đạt trên 40 nghìn tấn đạt 105% kế hoạch.
Năm 2019, toàn huyện trồng rừng đạt 1.220 ha bằng 122% kế hoạch, sản lượng thủy sản ước đạt 569 tấn đạt 113% kế hoạch. Công tác chăn nuôi thú ý trong năm 2019 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra nhanh, lây lan rộng gây thiệt hại lớn cho sản xuất, công tác phòng chống dịch còn lúng túng. Mặc dù giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiêp, thủy sản đã hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên giá trị chăn nuôi chưa đạt kế hoạch đề ra.

Quang cảnh Hội nghị
Huyện Đồng Hỷ hiện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong năm 2019 có 02 xã về đích là xã Tân Lợi và Cây Thị.
Năm 2020, huyện Đồng Hỷ phấn đấu giá trị nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 01 nghìn tỷ đồng, giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha đất trồng trọt đạt 103 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực cây có hạt 40 nghìn tấn, sản lượng chè búp tươi 39 nghìn tấn, sản lượng thịt hơi các loại 12,8 nghìn tấn, sản lượng thủy sản 580 tấn, diện tích trồng mới, trồng thay thế chè 150 ha, diện tích trồng rừng 1.000 ha, nâng độ che phủ rừng trên 47%.
Theo kế hoạch năm 2020 huyện Đồng Hỷ phấn đấu xây dựng thành công 01 (xã Minh Lập) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hợp Tiến) nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 11 xã.
Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện Đồng Hỷ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động đưa các mô hình mới áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông, lâm nghiệm và thủy sản. Các ban ngành đoàn thể tích cực vào cuộc vận động hướng dẫn người dân thực hiện tốt các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Thị Hồng Nhung - TTKN
Số lượt đọc:  123  -  Cập nhật lần cuối:  16/01/2020 03:06:42 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 530.983