VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Hội nghị Tổng kết “Mô hình trồng mới cây bởi Diễn”

Ngày 02/12/2020 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị Tổng kết “Mô hình trồng mới cây bởi Diễn” tại xã Phúc Lương huyện Đại từ thuộc dự án Xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp hiệu quả, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững ở một số tỉnh phía Bắc. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ngành đoàn thể của xã Phúc Lương và các hộ tham gia thực hiện mô hình.
Mục tiêu: Thông qua mô hình người dân nắm vững KHKT mới, áp dụng thành thạo vào trồng, chăm sóc để cây bưởi sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống sau trồng năm thứ nhất đạt trên 95%, làm cơ sở để tuyên truyền nhân rộng mô hình.
Quy mô thực hiện: 7 ha, với 25 hộ tham gia; các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ 100% cây giống, phân bón,.. theo quy trình; được cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn từ khâu chọn đất, đào hố, chuẩn bị phân bón, trồng, chăm sóc,.. trong quá trình thực hiện mô hình. Đến nay cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống trên 98%, đáp ứng được mục tiêu của mô hình đề ra.

Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Thông - Phó GĐ TTKN tỉnh tiếp tục đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đại Từ, UBND xã Phúc Lương và các ngành đoàn thể của xã tiếp tục phối hợp với Trung tâm KN, quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc các hộ dân tham gia mô hình thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Đồng thời yêu cầu các hộ tham gia mô hình tiếp tục bón phân, chăm sóc,.. để mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu của dự án đề ra./.

Đỗ Anh Dũng - TTKN

Số lượt đọc:  30  -  Cập nhật lần cuối:  07/12/2020 03:36:03 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 589.946