VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Hội nghị đánh giá công tác đào tạo nghề cho LĐNT năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Ngày 15/5/2020, Chi cục phát triển Nông thôn tỉnh Thái nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho Lao động Nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo và dại diện các phòng chuyên môn của Chi cục; Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thành, thị và các đơn vị tham gia chương trình đào tạo nghề NN cho LĐNT.

(Ảnh đồng chí Hoàng Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở NN và PTNT dự và chỉ đạo hội nghị)
Công tác đào tạo nghề NN cho LĐNT năm 2019 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành địa phương. Trong năm Chi cục phát triển Nông thôn phối hợp với 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề NN cho LĐNT đảm bảo hoàn thành tốt công tác đào tạo nghề được giao. Tổ chức được 46 lớp, trong đó có 18 nghề đào tạo trình độ sơ cấp và 28 lớp đào tạo dưới 3 tháng cho 1.380 người. Đối tượng được đào tạo chủ yếu là lao động thuộc diện chính sách 1.276 người. Tổng số lao động đã hoàn thành chương trình học được cấp chứng chỉ là 1.367 người, chủ yếu là lao động nông thôn tự tạo việc làm tại chỗ. Qua công tác đào tạo, người lao động đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản để áp dụng vào sản xuất và từng bước thành lập các THT, HTX.
Trong năm, Chi cục PTNT và các đơn vị tham gia chương trình đào tạo nghề NN cho LĐNT thường xuyên phối hợp với với Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh, huyện đưa tin bài về các hoạt động đào tạo nghề NN tại các địa phương trong tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền giúp LĐNT nắm được chủ trương, chính sách; nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của mình trong việc học nghề; đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Đối tượng được đào tạo chủ yếu là lao động tự tạo việc làm tại chỗ, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, HTX, vùng sản xuất nguyên liệu của doanh nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp; người lao động sau đào tạo nghề chủ yếu vẫn sản xuất theo quy mô hộ, chưa có sự liên kết sản xuất theo mô hình HTX; tiêu chí của đội ngũ tham gia làm công tác đào tạo nghề hiện nay còn rườm rà, bất cập, một số cán bộ có trình độ, kinh nghiệm trong thực tiễn lại không được tham gia vào công tác đào tạo nghề (do thiếu một số chứng chỉ, sư phạm,..); một số mô đun, kế hoạch, chương trình đào tạo chưa phù hợp; nguồn kinh phí đối ứng hàng năm của tỉnh cho công tác đào tạo nghề còn ít.
Năm 2020, tiếp tục tổ chức 51 lớp đào tạo nghề (19 lớp sơ cấp và 32 lớp nghề dưới 3 tháng) cho 1.530 người (học viên chính sách 912 người).
Nội dung đào tạo: Tập trung đào tạo nghề cho LĐNT thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm mà ngành nông nghiệp đang triển khai; đào tạo chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho LĐNT theo hướng chuyên môn hóa, lồng ghép nội dung về quản lý king tế, quản lý trang trại, HTX,.. vào chương trình đào tạo. Hình thức đào tạo “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường, lấy thực hành là chính.
Sau khi nghe báo cáo đánh giá công tác đào tạo nghề NN cho LĐNT năm 2019- Triển khai kế hoạch năm 2020 và các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị. đồng chí Hoàng Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 và nhất trí với kế hoạch đào tạo nghề năm 2020 của Chi cục PTNT. Tuy nhiên để thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo nghề năm 2020 đồng chí Hoàng Văn Dũng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có một số ý kiến định hướng và chỉ đạo tại hội nghị như sau:
Chi cục PTNT tiếp tục phối hợp với Sở LĐ- TBXH điều chỉnh, bổ sung lại các nghề hiện nay, các nghề cần đào tạo, bám sát vào đề án phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, của tỉnh; có kế hoạch rà soát, bồi dưỡng đối tượng cán bộ, quản lý, giáo viên, CBKN về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, sư phạm để tham gia công tác đào tạo nghề; trên cơ sở định hướng xây dựng mô đun, kế hoạch, chương trình đào tạo cho phù hợp trong những năm tiếp theo; đào tạo theo hướng thực hành, quản lý kinh tế tại các trạm, trại; đào tạo nghề cho các lao động trong HTX, THT, doanh nghiệp, trang trại và cá nhân; các cơ sở đào tạo nghề tiếp tục nâng cao năng lực dạy nghề, truyền nghề cho nhân dân; công tác đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của người học; sớm có kế hoạch đào tạo nghề cho giai đoạn và hàng năm;
Đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí đối ứng cho công tác đào tạo nghề những năm tiếp theo./.
Đỗ Anh Dũng- TTKNSố lượt đọc:  38  -  Cập nhật lần cuối:  19/05/2020 08:13:58 AM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 531.009