VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Hội nghị giao ban 5 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2020

Ngày 19/5/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện kế hoạch 5 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có có các đồng chí trong Ban giám đốc, đồng chí Phạm Văn Sỹ - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị; Trưởng các phòng thuộc sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Theo báo cáo đánh giá, ngay từ đầu năm Sở Nông nghiệp và PTNT đã có sự phối hợp khá tốt với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trong tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm gặp không ít khó khăn, như: Thời tiết xảy ra mưa dông, lốc, sét, mưa đá; dịch bệnh Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản; một số tỉnh lân cận xuất hiện dịch Cúm gia cầm (Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội), đặc biệt ảnh hưởng của dịch Tả lợn Châu Phi năm 2019 đã làm giảm đàn lợn, bên cạnh đó giá thức ăn chăn nuôi tăng và giá lợn giống vẫn ở mức cao ảnh hưởng đến công tác tái đàn. Song với sự nỗ lực cố gắng, tập trung triển khai kế hoạch công tác của Sở và các đơn vị trực thuộc, sự phối hợp của các ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh, hoạt động sản xuất nông nghiệp và PTNT của tỉnh đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực như sau:
- Sản xuất trồng trọt: Diện tích gieo cấy lúa ước đạt 29.377 ha, bằng 102,2% KH; năng suất ước đạt 55,03 tạ/ha; sản lượng 161.662 tấn. Diện tích gieo trồng ngô ước đạt 7.262 ha, bằng 102,2% KH; năng suất ước đạt 45,77 tạ/ha; sản lượng 33.238 tấn. Diện tích gieo trồng rau các loại ước đạt 4.746 ha, bằng 103% KH; năng suất ước đạt 176,7 tạ/ha; sản lượng 83.862 tấn. Sản lượng chè búp tươi 6 tháng đầu năm ước đạt 102.064 tấn, bằng 42,7% KH. Hiện nay cây nhãn, cây vải, cây có múi đang trong giai đoạn quả non.
- Sản xuất chăn nuôi: Trong 5 tháng chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn như: Rét đậm, rét hại, ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, giá thức ăn chăn nuôi tăng, giá lợn giống vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, các địa phương đã chủ động hướng dẫn khôi phục sản xuất chăn nuôi theo chỉ đạo của ngành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương đến nay người chăn nuôi đã dần tái đàn khôi phục sản xuất chăn nuôi, tuy nhiên tốc độ tăng đàn còn rất chậm. Dự ước số lượng đàn gia súc, gia cầm đến thời điểm tháng 5/2020: Đàn trâu 46 nghìn con, bằng 91,2% so với cùng thời điểm 2019; Đàn bò 43 nghìn con, bằng 101,6% so với cùng thời điểm; Đàn gia cầm 14,7 triệu con, tăng 9,5% so với cùng kỳ; Đàn lợn 541 nghìn con. Dự ước tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 63 nghìn tấn, đạt 43% kế hoạch.
- Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng toàn tỉnh ước đạt 1.955 ha/4000 ha đạt 49% kế hoạch (Nguồn vốn người dân, doanh nghiệp tự đầu tư); Đối với diện tích trồng rừng tập trung theo kế hoạch giao hiện đã thiết kế. Chăm sóc rừng đạt 1.955,10ha. 5 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ cháy rừng trên địa bàn xã Yên Lãng huyện Đại Từ, diện tích bị thiệt hại là 4,61 ha rừng phòng hộ (trong đó: 1,7 ha là rừng trồng Keo; 2,91 ha rừng nứa và cây tái sinh tự nhiên mọc rải rác). Khai thác lâm sản đạt trên 63.818 m3 gỗ rừng trồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Đã xử lý 46 vụ vi phạm; Tịch thu 52,6 m3 gỗ quy tròn các loại.
- Sản xuất thủy sản: Từ cuối tháng 4 đến nay, sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực hơn. Các cơ sở sản xuất giống thủy sản chủ động chuẩn bị nguồn cá giống cho nhu cầu thả giống chính vụ năm 2020. Dự ước 5 tháng toàn tỉnh sản xuất 280 triệu con cá bột; 22 triệu con cá giống các loại. Sản lượng thủy sản thương phẩm toàn tỉnh ước đạt 4.800 tấn.
- Công tác thuỷ lợi, đê điều và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai: Thường xuyên đôn đốc và cập nhật tình hình tích trữ nước, điều tiết nước của các công trình thủy lợi, các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và kế hoạch tích, xả nước, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân và sinh hoạt. Kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp. Phối hợp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng có liên quan đê điều; Kiểm tra, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án hộ đê; Xây dựng kế hoạch duy tu đê điều năm 2020. Từ ngày 01/01-18/5/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 đợt thiên tai với tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 25,6 tỷ đồng.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn NTM năm 2019; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo và tổ chức thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới 02 xã của huyện Phú Bình; phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM và nguồn xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn năm 2020. Hướng dẫn và tổ chức triển khai cho các địa phương, đơn vị lập, thẩm định, phê duyệt, đề xuất dự án phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020; hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm - OCOP" năm 2020.
Đánh giá chung:
Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đang triển khai theo kế hoạch với sự chủ động, bám sát, nắm bắt diễn biến tiến độ, chỉ đạo kịp thời của ngành chức năng và các địa phương.
Nhìn chung, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong đó tác động lớn nhất là gây khó khăn đối với việc lưu thông hàng hóa và thị trường tiêu thụ một số nông sản, từ đó ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trong 5 tháng đầu năm.
Song, dự báo trong thời gian tới nếu dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được khống chế, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn có khả năng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao năm 2020 như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,5%; Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất nông nghiệp trồng trọt 103 triệu đồng/ha; Tổng sản lượng lương thực 438.300 tấn; Trồng mới và trồng lại chè 700 ha; Sản lượng chè búp tươi 239.000 tấn; Sản lượng thịt hơi các loại 147.500 tấn; Trồng rừng tập trung 4.000 ha; Sản lượng 15.000 tấn thuỷ sản các loại; Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; Ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 46% (tiêu chí cũ trên 53%); Lũy kế có từ 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới trở lên.
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 7 tháng cuối năm 2020:
- Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các định hướng lớn trong chiến lược phát triển nông nghiệp và các chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Chủ động phối hợp tốt với các ngành chức năng, các địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp và PTNT.
- Chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Xuân, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ Mùa; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển các vùng trồng cây ăn quả và một số cây ngắn để vừa nâng giá trị thu nhập; Hướng dẫn chăm sóc, duy trì ổn định và nâng cao năng suất, sản lượng chè. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, phòng trừ sâu, bệnh hại, phòng, chống dịch bệnh động vật; thực hiện các biện pháp thâm canh, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, sản xuất an toàn, sinh học; đảm bảo ổn định nguồn nước tưới, phòng chống thiên tai.
- Tập trung khôi phục sản xuất đối với đàn lợn, đảm bảo các giải pháp chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh; kịp thời giải ngân hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi để các hộ, cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại có nguồn lực tổ chức tái đàn; Thực hiện bình ổn giá theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó khuyến khích, hỗ trợ phát triển đàn lợn nái và đực giống để cung ứng giống cho sản xuất; duy trì ổn định đàn gia cầm.
- Chỉ đạo, hướng dẫn trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch; Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức và nhân dân thực hiện trồng rừng gỗ lớn gắn với quản lý rừng bền vững; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng rừng đặc biệt là việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo đúng mục đích, quy định của pháp luật.
- Thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục đầu tư, liên kết với người nông dân trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông sản thiết yếu đáp ứng nhu cầu thị trường như sản phẩm chè, thịt, củ quả,... 6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản; xử lý nghiêm và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm theo quy định; quản lý chặt chẽ và hiệu quả chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, …
- Kiểm tra, tu bổ, đôn đốc việc trữ nước, điều tiết nước các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn công trình và cung cấp nước tưới phục vụ cho sản xuất. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020, các xã xây dựng NTM nâng cao, xã “nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đề xuất các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi thuộc Chương trình xây dựng NTM năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tiếp tục rà soát lại việc sắp xếp, tổ chức, bổ máy biên chế của Sở và các đơn vị trực thuộc để vừa đảm bảo mục tiêu sắp xếp tin gọn tổ chức bộ máy vừa đảm bảo phù hợp với một số quy định Pháp luật mới ban hành liên quan tới tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành. Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành trên các lĩnh vực.

Lê Cẩm Long - GĐ Trung tâm Khuyến nông

Số lượt đọc:  282  -  Cập nhật lần cuối:  21/05/2020 01:18:10 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 459.478