VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp sơ kết công tác thi đua khen thưởng

Ngày 14/6/2019, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 gồm 8 đơn vị như sau: Trung tâm Khuyến nông (Trưởng Khối), Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (Phó Khối), Trung tâm Giống cây trồng, Trung tâm Giống vật nuôi, Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hoá nông nghiệp, Ban quản lý dự án phát triển chè, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Ban quản lý khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng. Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 01/6/2019 Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hoá nông nghiệp sáp nhập vào Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; do vậy, hiện tại Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở còn 7 đơn vị.
Theo báo cáo tại Hội nghị trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị thành viên của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ đã đăng ký từ đầu năm. Đơn vị Trưởng Khối và từng đơn vị thành viên đã triển khai đăng ký thi đua và ban hành kế hoạch phát động thi đua năm 2019 với chủ đề " cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đăng ký danh hiệu cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2019 gồm 3 đơn vị: Ban quản lý khu BTTN Thần Sa - Phượng Hoàng; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn…

Toàn cảnh Hội nghị
Về hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, hợp tác trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng giữa các đơn vị thành viên. Đơn vị Trưởng khối đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, kế hoạch phát động thi đua của Sở, cùng với các đơn vị thành viên trong khối tổ chức thực hiện. Đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung thi đua gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Thủ trưởng, cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các đơn vị trong khối thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng, các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng điển hình tiên tiến. Qua đó, 6 tháng đầu năm 2019 các đơn vị trong Khối thi đua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mặc dù, công tác chuyên môn rộng, mỗi đơn vị có đặc thù khác nhau. Song với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các đơn vị trong khối, hầu hết các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019 của các đơn vị đều đạt và vượt so với đầu năm 2018…
Kế hoạch 6 tháng cuối năm, toàn khối phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, khai thác có hiệu quả những lợi thế; tập trung huy động các nguồn lực để phát triển sản xuất, tập trung sản xuất cây trồng, nông lâm, thủy sản, chú trọng phát triển các vung chuyên canh, sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh góp phần ổn định lương thực bù đắp nguồn thu thiếu hụt do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra, đảm bảo cân đối thu ngân sách địa phương theo kế hoạch.
Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị thành viên trong khối tổ chức thi đua phấn đấu hoàn thành các chi tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 25/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản triển khai của cấp thẩm quyền. Đẩy mạnh phong trào xây dựng các đoàn thể vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị thật sự vững mạnh, an toàn, cơ quan văn hóa, chi bộ Đảng "Trong sạch vững mạnh".
Tại cuộc họp các đơn vị thành viên trong khối đã trao đổi, thảo luận; các ý kiến của đại biểu đều thể hiện sự nhất trí với các nội dung được tổng hợp tại Báo cáo, một số ý kiến của đại biểu tập trung đóng góp để hoàn thiện nội dung của Báo cáo và các nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối, 6 tháng cuối năm 2019./.

Đàm Việt Anh - TTKN

Số lượt đọc:  339  -  Cập nhật lần cuối:  18/06/2019 02:18:52 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 560.390