VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Ký kết Chương trình phối hợp về nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nông lâm sản và thủy sản

Ngày 19/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội Nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Trung tâm Khuyến nông về nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nông lâm sản và thủy sản giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Dương Sơn Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị
Tham dự hội nghị có ông Vũ Văn Phán – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; ông Hà Trọng Tuấn – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông; lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và BVTV và trưởng, phó các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.
Chương trình phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2025 với 05 nội dung xây dựng chương trình phối hợp; xây dựng chương trình nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản; công tác tập huấn; thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện các dự án, chương trình.

Ký kết Chương trình phối hợp về nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nông lâm sản và thủy
Theo chương trình phối hợp, trong công tác tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất, các cơ chế, chính sách; xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án để nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản. Hỗ trợ kết nối cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn thực phẩm với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm.
Trong thực hiện nhiệm vụ được giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cập nhật, trao đổi thông tin các văn bản chính sách, pháp luật, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản; tổ chức tập huấn kiến thức về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; đồng thời, đề xuất góp ý các chương trình, dự án, thông tin truyền thông, tập huấn. Trung tâm Khuyến nông phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông, phổ biến tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn thực phẩm; thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông; chuyển giao kỹ thuật, công nghệ thông qua xây dựng và thực hiện mô hình áp dụng thực hành nông nghiệp tốt; giới thiệu, đăng tin các cơ sở đã được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chứng nhận VietGAP, hữu cơ...
Việc ký kết Chương trình phối hợp giúp nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật, hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Sơn Hà – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, mục tiêu của chương trình phối hợp là tạo ra sản phẩm nông nghiệp của các địa phương đảm bảo về quản lý chất lượng, đảm bảo về an toàn thực phẩm và được chứng nhận, truy xuất nguồn gốc. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường tập huấn, tuyên truyền về tiêu chuẩn, quy chuẩn, truy xuất nguồn gốc; trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng mô hình khuyến nông phải gắn với chuỗi sản phẩm an toàn, tổ chức chứng nhận./.

Dương Trung Kiên
Số lượt đọc:  154  -  Cập nhật lần cuối:  22/11/2021 06:33:55 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 783.849