VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 50 sản phẩm OCOP

Vừa qua, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên năm 2020.
Theo Kế hoạch trong năm 2020 tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 25 sản phẩm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên (ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt 5 sao); lũy kế hết năm toàn tỉnh có từ 50 sản phẩm OCOP trở lên. Triển khai thực hiện ít nhất 01 mô hình Làng văn hóa du lịch.

Sản phẩm chè được công nhận OCOP năm 2019
Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Thái Nguyên sẽ kiện toàn bộ máy quản lý, Điều hành chương trình OCOP các cấp; triển khai tập huấn cho các cán bộ được lựa chọn vào hệ thống tổ chức thực hiện Đề án; dự kiến sản phẩm tham gia đánh giá và xếp hạng năm 2020; triển khai chu trình OCOP; tổ chức các hoạt động tuyên truyền…
Kế hoạch thời gian tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm cấp huyện xong trước ngày 15/8/2020. Đánh giá các sản phẩm cấp tỉnh và lựa chọn sản phẩm OCOP tham dự kỳ đánh giá cấp quốc gia xong trước tháng 9 năm 2020./.
Vũ Thị Thu Hương - TTKN
Số lượt đọc:  299  -  Cập nhật lần cuối:  20/04/2020 03:21:46 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 676.046