VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Nâng cao giá trị cho nếp Thầu Dầu

Lúa nếp Thầu Dầu lâu nay được người tiêu dùng ưa chuộng bởi hương thơm đậm đà, vị ngậy, đậm, chất gạo dẻo đặc trưng. Với mục tiêu sản xuất nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng thương hiệu và liên kết chuỗi, nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững. Vụ mùa năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Quế Lâm Phương Bắc – Tập Đoàn Quế Lâm và UBND xã Úc Kỳ triển khai mô hình sản xuất lúa nếp Thầu Dầu theo hướng hữu cơ với quy mô 14 ha, 143 hộ tham gia thuộc cánh đồng chung 5 xóm: Xóm Trại, xóm Múc, xóm Tân Lập, xóm Ngoài 1 và xóm Ngoài 2 (xã Úc Kỳ).
Mô hình sử dụng giống lúa nếp Thầu Dầu cao cây và thấp cây do Phòng Nông nghiệp huyện Phú Bình phục tráng thành công năm 2018. Trước khi triển khai mô hình, người nông dân đượctập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, cấy lúa theo phương pháp SRI... Trong quá trình chăm sóc chỉ sử dụng phân hữu cơ (phân chuồng), phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng của Công ty Quế Lâm; sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học và hóa học có độ độc thấp khi sâu bệnh hại vượt ngưỡng cho phép; làm cỏ bằng tay, tuyệt đối không sử dụng thuốc diệt cỏ.
Kết quả theo dõi cho thấy, lúa nếp Thầu Dầu sản xuất lúa theo hướng hữu cơ có thời gian sinh trưởng 135-138 ngày, ngắn hơn 3-5 ngày so với phương pháp sản xuất thông thường, do bón phân cân đối hợp lý giúp cây lúa đẻ nhánh tập trung, rút ngắn quá trình đẻ nhánh. Về các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp Thầu Dầu cho thấy, không có sự sai khác về năng suất giữa 2 phương thức canh tác theo hướng hữu cơ và canh tác thông thường; đều đạt 47,2 tạ/ha.
Tuy nhiên, do tiết kiệm được chi phí giống, thuốc BVTV và công lao động nên sản xuất lúa nếp Thầu Dầu theo hướng hữu cơ cho lợi nhuận cao hơn so với phương pháp sản xuất thông thường. Cụ thể sản xuất theo hướng hữu cơ người nông dân thu lãi 46 triệu đồng/ha, cao hơn 7 triệu đồng so với sản suất thông thường.

Mô hình sản xuất lúa nếp Thầu Dầu theo hướng hữu cơ tại xã Úc Kỳ
Ông Dương Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Úc Kỳ cho biết, lúa nếp Thầu Dầu được người dân địa phương gọi là nếp Ả Thầu Dầu; đây là giống lúa thuần cổ truyền, chất lượng cao được gieo cấy lâu đời tại xã Úc Kỳ và các xã dọc sông Cầu, huyện Phú Bình. Năm 2012, sản phẩm lúa nếp Thầu Dầu được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu bảo hộ tập thể. Năm 2018, huyện Phú Bình đã chọn lọc, phục tráng thành công giống lúa nếp Thầu Dầu. Hiện nay, người dân áp dụng sản xuất lúa nếp Thầu Dầu theo phương pháp canh tác lúa cải tiến SRI nên năng suất được nâng lên đáng kể. Thành công của mô hình đã giúp người dân có được kiến thức sản xuất lúa nếp Thầu Dầu theo hướng hữu cơ vừa có năng suất cao, chất lượng tốt; để từ đó phát triển mạnh mẽ các sản phẩm từ loại lúa đặc sản này.
UBND xã Úc Kỳ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên, Công ty Quế Lâm Phương Bắc và các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai mô hình sản xuất lúa nếp Thầu Dầu theo hướng hữu cơ và mở rộng diện tích ở các vụ tiếp theo, tiến tới sản xuất lúa hữu cơ. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường để lúa, gạo và các sản phẩm từ gạo nếp Thầu Dầu đi xa hơn nữa; nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương./.

Nguyễn Thị Vân - TTKN

Số lượt đọc:  341  -  Cập nhật lần cuối:  06/11/2019 06:10:52 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 459.431