VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Phổ Yên: Lúa Đài thơm 8 và VNR20 cho năng suất cao

Ngày 10/5/2019, tại xóm Ấm, xã Hồng Tiến (thị xã Phổ Yên) Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Phổ Yên phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa Đài thơm 8 và thử nghiệm giống lúa VNR20, vụ xuân năm 2019.
Đài thơm 8 và VNR20 là các giống lúa thuần chất lượng cao do Vinaseed Group nghiên cứu chọn tạo; là các giống lúa cảm ôn gieo cấy được cả 2 vụ trong năm. Mô hình được triển khai với diện tích 4 ha, 48 hộ nông dân tham gia tại xóm Ấm (xã Hồng Tiến) và xóm Hương Đình 2 (xã Tân Hương), thị xã Phổ Yên.

Hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa Đài thơm 8 và thử nghiệm giống lúa VNR20 tại xóm Ấm, xã Hồng Tiến (thị xã Phổ Yên)

Qua kết quả theo dõi, đánh giá các giống lúa Đài thơm 8 và VNR20 có thời gian sinh trưởng vụ xuân là 128 – 132 ngày, cây cao trung bình, chống đổ tốt, sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với chân đất tại địa phương. Các giống lúa có độ thuần tốt, khả năng đẻ nhánh khá, gọn khóm, cứng cây; nhiễm nhẹ một số sâu bện hại chính, giống VNR20 nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn.
Đài thơm 8 và VNR20 có số bông trên m2 cao (230 – 240 bông/m2), số hạt chắc/trên bông đạt từ 152 – 158 hạt/bông.Về năng suất, Đài thơm 8 dự ước đạt 230 kg/sào (62 tạ/ha), VNR20 dự ước năng suất 250 kg/sào (68 tạ/ha).
Đây là các giống lúa thuần chất lượng, gạo ngon, cho năng suất cao. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Phổ Yên thực hiện mô hình ở các mùa vụ tiếp theo, để tiếp tục theo dõi đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất; đặc biệt là khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống lúa này, để có cơ sở đánh giá chính xác hơn và lựa chọn đưa vào cơ cấu giống địa phương./.

Dương Trung Kiên - TTKN

Số lượt đọc:  405  -  Cập nhật lần cuối:  13/05/2019 09:52:04 AM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 589.964