VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Quản lý sâu bệnh hại trên cây na theo hướng thân thiện môi trường

Năm 2020, Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với Viện Bảo vệ thực vật triển khai mô hình Quản lý sâu bệnh hại trên cây na tại xóm Làng Lai, xã La Hiên huyện Võ Nhai; quy mô 02 ha với 4 hộ nông dân tham gia.
Mô hình điều tra thành phần sâu bệnh hại na và xác định những sâu bệnh hại chính trên để có những biện pháp hạn chế chúng. Qua kết quả đã diều tra 120 hộ trồng na tại 03 xã La Hiên, Tràng Xá và Lâu Thượng (huyện Võ Nhai) cho thấy, các đối tượng dịch hại thường xuất hiện trên cây Na: bọ trĩ, rệp, nhện đỏ, bọ phấn trắng, bọ xít, ruồi đục quả; bệnh thán thư, bệnh vàng lá thối rễ. Người nông dân chủ yếu mua thuốc BVTV tại cửa hàng, đại lý lớn tại địa phương, mua theo kinh nghiệm và gợi ý của người bán hàng;...
Trong thời gian thực hiện mô hình đã tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn cho 100 hộ nông dân trồng na địa phương tham gia; trực tiếp hướng dẫn các hộ tham gia mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất na an toàn, theo hướng thân thiện môi trường; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như bón phân cân đối, hạn chế bón phân đạm, tăng cường bón chế phẩm nấm; hỗ trợ nông dân các loại vật tư: như chế phẩm, nấm Trichoderma, thuốc BVTV, bẫy bả...

Thăm mô hình Quản lý sâu bệnh hại trên cây na tại xóm Làng Lai, xã La Hiên
Kết quả các hộ dân trong mô hình đã giảm số lần phun thuốc BVTV từ 1-2 lần phun. Chỉ sử dụng thuốc BVTV khi sâu bệnh hại xuất hiện, sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên cây ăn quả, không sử dụng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục nhà nước cho phép… Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào quản lý sâu bệnh hại theo hướng thân thiện môi trường cho thấy, cây na có sức đề kháng tốt hơn, sâu bệnh hại thấp; sử dụng chế phẩm tưới, bón cho đất hạn chế rêu xanh xuất hiện trên bề mặt đất tạođiều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt...
Để mô hình đánh giá được hiệu quả về vai trò của chế phấm, nấm Trichoderma trong việc bổ sung các vi sinh vật có ích, tiêu diệt nấm có hại trong đất và áp dụng các biện pháp chăm sóc phòng trừ dịch hại thì mô hình cần tiến hành thực hiện ít nhất 2 năm để đánh giá có tính thuyết phục chính xác hơn. Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Thái Nguyên đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình trong năm 2021, 2022. Hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất Na an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP…

Hoàng Trùng Dương – Chi cục Trồng trọt và BVTV

Số lượt đọc:  108  -  Cập nhật lần cuối:  26/08/2020 04:37:12 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 806.466