VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Thị xã Phổ Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Thị xã Phổ Yên nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh Thái Nguyên; là đầu mối giao thông, giao lưu phát triển kinh tế xã hội quan trọng của vùng Đông Bắc Bắc bộ. Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông đồng bộ là nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ…
Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã là 2.161 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 488,5 tỷ đồng.
Đến nay, 14/14 xã của thị xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện về đích trước 02 năm so với mục tiêu đề ra. Nông thôn mới đã đem lại một diện mạo mới cho nông thôn, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.
Về nhà ở dân cư, trên địa bàn 14 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Về kinh tế và tổ chức sản xuất, thị xã Phổ Yên đã triển khai nhiều chương trình, dự án và hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã NTM như: Vùng sản xuất lúa chất lượng cao xã Tiên Phong, Thành Công; vùng sản xuất chè xanh chất lượng cao tại xã Phúc Thuận, Minh Đức, Phúc Tân, Thành Công; vùng trồng cây ăn quả tại xã Phúc Thuận, Minh Đức, Phúc Tân. Vùng thủy sản tại xã Tân Hương, Tân Phú, Tiên Phong; chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Vạn Phái, Phúc Thuận, Minh Đức; rừng sản xuất tại xã Phúc Tân, Thành Công, Phúc Thuận… Toàn thị xã có 16 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Có các HTX nông nghiệp có liên kết sản xuất điển hình về sản xuất rau, cây ăn quả (bưởi, nhãn, chuối) đạt hiệu quả cao. Thị xã Phổ Yên có sản phẩm Lộc trà thượng hạng của xã Phúc Thuận được chứng nhận sản phẩm OCOP, đạt tiêu chuẩn 4 sao. Đã được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể: “Nhãn Phúc Thuận” cho sản phẩm quả nhãn của thị xã Phổ Yên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên đã cùng xuống đồng với nhân dân, tham gia đường cày đầu tiên tại Lễ Hội xuống đồng xây dựng nông thôn mới, xuân Kỷ Hợi 2019
Đến năm 2018, tỷ lệ lao động có việc làm của các xã đạt 96,66%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 2,71%.
Thời gian tới, thị xã Phổ Yên sẽ tiếp tục duy trì phong trào xây dựng NTM theo hướng bền vững, phấn đấu nâng cao các tiêu chí theo nội dụng, định hướng của Trung ương và quy định cụ thể của tỉnh. Theo kế hoạch triển khai đến năm 2025 có 3 xã Đắc Sơn, Phúc Thuận, Tiên Phong đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã gồm Trung Thành, Đông Cao, Tân Hương, Hồng Tiến, Minh Đức, Thành Công đạt xã NTM nâng cao. Mỗi xã có ít nhất từ 1-2 xóm kiểu mẫu. Xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với phát triển đô thị, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với du lịch sinh thái tại các xã Phúc Thuận, Phúc Tân, Thành Công; du lịch Tâm linh tại xã Tiên Phong.
Thị xã Phổ Yên phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tại các xã đạt 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,1%. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng nông thôn mới.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo thị xã Phổ Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Dương Trung Kiên - TTKN

Số lượt đọc:  194  -  Cập nhật lần cuối:  30/10/2019 04:07:22 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 676.006