VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tổng kết dự án xây dựng mô hình cải tạo đàn bò địa phương

Ngày 10/12/2019, tại huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật TTNT và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính”, năm 2019.
Dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 5505/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 12 năm 2016. Trong năm 2019, dự án đã thực hiện chuyển giao được 5 mô hình vỗ béo bò thịt tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn và Thái Nguyên với quy mô 1.025 con; 5 mô hình cải tạo đàn bò bằng TTNT tại các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận, Quảng Bình, Thanh Hóa và Thái Nguyên với quy mô 997 con.
Mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật TTNT nhằm cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò thịt bằng thụ tinh nhân tạo theo hướng Zebu và tinh đực giống BBB. Sử dụng tinh bò của các cơ sở cung cấp tinh bò đông lạnh đảm bảo theo đúng quy định về quản lý giống.
Bò cái nền lựa chọn để TTNT có khối lượng bình quân 238,4kg/con; chủ yếu là bò đẻ từ 3-5 lứa. Đối với bò cái nền được chọn để sử dụng tinh bò BBB phối được lựa chọn kỹ hơn, cụ thể chọn những bò lai F2, F3 có khối lượng cơ thể tối thiểu 250kg/con, ngoại hình cân đối, đủ tiêu chuẩn làm giống.

Các đại biểu tham quan mô hình tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Kết quả cho thấy, tỷ lệ phối chửa lần 1 tương đối cao, đạt bình quân 75,7%, cao hơn yêu cầu của dự án 5,7%. Điều đó đã cho thấy tay nghề của cán bộ kỹ thuật cũng như sự phối hợp để phát hiện động dục kịp thời giữa hộ tham gia và cán bộ đạt hiệu quả cao. Khi lựa chọn bò cái nền có khối lượng trên 250 kg/con để phối với tinh bò BBB thì bê sơ sinh có khối lượng tương đối cao, đạt 26,6 kg/con ở Thái Nguyên và 28,3 kg/con ở Đắk Lắk; sử dụng tinh bò Droughmaster, Brathman, Red Sindhi là những bò có năng suất cao nên bê con sinh ra có khối lượng khá cao, từ 21,3 - 24,2 kg/con. Khối lượng bê sơ sinh tại các mô hình cao hơn so với yêu cầu dự án 4,6 kg/con, tương đương 23%.
Đối với mô hình vỗ béo bò thịt, các hộ tham gia phải có bò đúng đối tượng (Bò không sử dụng vào mục đích cày kéo, vắt sữa, sinh sản... bò đực). Có chuồng trại đáp ứng kỹ thuật, có diện tích phù hợp với quy mô. Có kinh nghiệm trong nuôi bò, có khả năng tiếp thu và thực hiện quy trình kỹ thuật của dự án. Ngoài những tiêu chí mà dự án yêu cầu, các địa phương cần đưa thêm các tiêu chí khác như: mỗi hộ tham gia có 2-3 sào cỏ, có 2-3 nhân khẩu chính trong độ tuổi lao động...
Trước khi vỗ béo bò, cán bộ chỉ đạo kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với các hộ tham gia mô hình tiến hành xác định khối lượng và phân loại. Lần đầu cán bộ chỉ đạo kỹ thuật hướng dẫn cách đo, cách cho ăn sau khi đã được tập huấn lý thuyết kết hợp thực hành, các hộ trực tiếp đo và ghi chép số liệu hàng tháng, tự hoạch toán kinh tế.
Kết quả theo dõi cho thấy, khả năng tăng trọng bình quân của đàn bò tương đối cao, bình quân đạt 726,6g/con/ngày. Cao hơn so với yêu cầu của dự án 26,6 g/con/ngày (tương đương 3,8%).
Về hiệu quả kinh tế, đối với mô hình bò vỗ béo, bình quân cho 01 bò sau 3 tháng vỗ béo bò tăng trọng bình quân 65kg/con, hiệu quả kinh tế tăng 12-15% so với các hộ ngoài mô hình dự án.

Ông Lê Cẩm Long, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đối với Mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật TTNT, theo dõi 1016 con bò được thụ tinh nhân tạo có chửa năm 2018, đến năm 2019 đã cho ra đời 1016 bê lai. Mỗi bò lai 1 tuổi có giá trị cao hơn bò nội khoảng 4-5 triệu đồng/con; như vậy giá chênh lệch khoảng 4 tỷ đồng. Bò BBB có giá trị cao hơn bò nội 8-9 triệu đồng/con, như vậy giá chênh lệch cùng thời điểm khoảng 5,5 - 6 tỷ đồng. Năm 2019, đã xây dựng được 5 mô hình cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo với quy mô 997 bò được thụ tinh nhân tạo; dự án đã sử dụng tinh bò đực ngoại có năng suất, chất lượng cao nên bê sinh ra có khối lượng lớn, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi; đồng thời thông qua dự án đã góp phần tăng tỷ lệ bò lai tại các địa phương triển khai.
Kết luận Hội nghị bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, Dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính” đã đáp ứng nhu cầu về cải tạo đàn bò địa phương. Theo chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất, giai đoạn 2020 - 2022 chăn nuôi bò thịt sẽ rất quan trọng; Trung tâm Khuyến nông các tỉnh và địa phương triển khai mô hình dự án cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kỹ thuật và hiệu quả của mô hình dự án để nhân ra diện rộng./.

Dương Trung Kiên - TTKN

Số lượt đọc:  235  -  Cập nhật lần cuối:  19/12/2019 10:20:41 AM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 530.976