VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Triển khai mô hình sản xuất chè hữu cơ

Từ ngày 10 - 16.6.2020, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị triển khai Mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam TCVN11041-2:2017.
Mô hình với tổng quy mô 60 ha triển khai thực hiện tại các xã Phúc Trìu, TP.Thái Nguyên 5ha; xã Bình Sơn, TP.Sông Công 5ha; thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ 20 ha; xã Tức Tranh, huyện Phú Lương 15 ha; xã Phú Xuyên và xã La Bằng, huyện Đại Từ 15 ha.

Đ/c Lê Cẩm Long, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai mô hình sản xuất chè hữu cơ
Trên cơ sở kết quả sản xuất chè theo hướng hữu cơ năm 2019; Trung tâm Khuyến nông triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng, lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình; lập danh sách các hộ tham gia mô hình... Trong thới gian tới Trung tâm Khuyến nông tập huấn hướng dẫn các hộ tham gia mô hình về kỹ thuật sản xuất chè hữu cơ theo TCVN 11041-2:2017; kiểm tra giám sát nội bộ; quản lý sản xuất; khắc phục lỗi... làm cơ sở để Tổ chức chứng nhận công nhân kết quả sau này.
Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 40% vật tư như: phân chuồng ủ mục, chế phẩm hữu cơ qua lá, chế phẩm vi sinh và Thuốc BVTV sinh học (thực vật). Đồng thời được đánh giá và cấp chứng chỉ xác nhận vùng sản xuất đang trong quá trình chuyển đổi sang canh tác nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041-2:2017.
Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022.

Dương Trung Kiên - TTKN
Số lượt đọc:  175  -  Cập nhật lần cuối:  17/06/2020 09:23:46 AM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 459.521