VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Với vai trò đầu tầu, liên kết các hộ trồng chè là cây trồng chủ lực của xóm; Hợp tác xã chè an toàn Khe Cốc, xóm Tân Thái đã đẩy mạnh sản xuất chè theo hướng công nghệ cao, chè hữu cơ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần hoàn thành xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Hóa đang phối hợp với UBND các xã trên địa bàn huyện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người dân về nông thôn mới năm 2020.


Ngày 30/6/2020, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực triển khai, thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"(OCOP) tỉnh Thái Nguyên, năm 2020.
Ngày 6 tháng 4 năm 2020, UBND huyện Đồng Hỷ ban hành quyết định số 1475/QĐ-UBND công nhận xóm Cà Phê, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn “Xóm nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2020.
Vừa qua, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên năm 2020.
Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), trong những năm qua tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2017-2020, trong đó tập trung rà soát, định hướng qui hoạch phát triển các vùng sản xuất; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao, các giống dặc sản thế mạnh của địa phương vào sản xuất; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong các khâu sản xuất, chế biến; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn theo qui trình VIETGAP và hữu cơ. Sau 03 năm thực hiện đề án, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể trên các lĩnh vực:
UBND tỉnh vừa có Quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019; như vậy đến nay toàn tỉnh hiện có 101/139 xã đạt chuẩn NTM.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2734/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2019.
Ngày 4/10/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2010 – 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020. Cùng tham dự có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT...
Trang:  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 783.819