VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ và cây ngô vụ Đông

Ngày 17/9/2021, Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành văn bản số 682/CCTT&BVTV-TTBVTV về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ và cây ngô vụ Đông