VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Đồng Hỷ: Tham quan học tập các mô hình nông nghiệp hiệu quả

Ngày 9/8/2018, Trạm Khuyến nông huyện Đồng Hỷ tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình nông nghiệp hiệu quả tại tỉnh Hà Nam và Hà Nội.
Tham gia đoàn thăm quan, học tập có Lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Lãnh đạo Trạm khuyến nông, Lãnh đạo và cán bộ khuyến nông các xã Nam Hòa, Hóa Thượng, Hóa Trung, Văn Lăng... Đoàn đã tham quan 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Hà Nam (Lý Nhân, Hà Nam), Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Rau hoa quả Gia Lâm, Hà Nội.

Ảnh minh họa

Qua tham quan, các thành viên trong đoàn đã học tập được nhiều kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật sản xuất một số rau, hoa, quả … Chuyến thăm quan học tập rất bổ ích, góp phần mang lại hiệu quả cao cho các mô hình khuyến nông. Đồng thời, sẽ góp phần vào việc thực hiện tốt mô hình rau tập trung, các mô hình trồng hoa chất lượng cao… do Trạm khuyến nông huyện Đồng hỷ triển khai, thực hiện - Theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT.

Trần Nguyên Khải – Trạm KN Đồng Hỷ