VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Hiệu quả bước đầu từ dự án chăn nuôi gà thịt lông màu

Dự án Phát triển mô hình chăn nuôi gà lông mầu theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2019 -2021, do Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang chủ trì, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên phối hợp với UBND xã Yên Đổ (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) thực hiện; nhằm nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi gà an toàn sinh học (ATSH) và phát triển chăn nuôi bền vững.
Trong năm 2019, Dự án đã hỗ chợ 5.000 con gà Ri lai Lương Phượng cho 10 hộ dân xã Yên Đổ, huyện Phú Lương nuôi thịt. Các hộ được lựa chọn tham gia mô hình đều có chuồng trại và vườn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; đồng thời phải tự nguyện tham gia, có tâm huyết và kinh nghiệm trong chăn nuôi gia cầm… Khi tham gia mô hình, được tập huấn kỹ thuật và được hỗ trợ 70% giá giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... Trong thời gian nuôi, cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ hộ thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật…
Qua kết quả theo dõi cho thấy, đàn gà khỏe mạnh, đồng đều, sinh trưởng phát triển tốt. Gà dễ nuôi và ít bệnh xảy ra, phù hợp phương thức thả vườn. Tính đến thời điểm từ khi nuôi (01 ngày tuổi) đến 4 tháng tuổi tỷ lệ đàn gà hao hụt thấp (4%). Tiêu tốn thức ăn 2,74 kg thức ăn/kg tăng trọng, thấp hơn so với qui định.
Sau 4 tháng xuất chuồng gà mái đạt 1,9-2,2 kg/con; gà trống đạt 2,7 kg/con. Với giá bán trung bình 65.000 đồng/kg; sau khi trừ các khoản chi phí mỗi hộ nuôi 500 con gà thịt thu lãi 29 triệu đồng, hơn 10-22 triệu đồng so với các hộ nuôi đại trà.

Mô hình chăn nuôi gà lông mầu theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Phú Lương
Hiện nay, dự án đã hình thành nhóm liên kết chăn nuôi để hỗ trợ, giúp đỡ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; cho nên việc tiêu thụ gà thịt rất thuận lợi.
Thành công bước đầu của Dự án Phát triển mô hình chăn nuôi gà lông mầu đã giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người chăn nuôi. Đồng thời, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, thúc đẩy phát triển chăn nuôi gà an toàn sinh học tại địa phương.
Dự án triển khai thực sự phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên; thông qua mô hình trình diễn, công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần nhân rộng và thúc đẩy chăn nuôi gà lông mầu ATSH trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tiếp tục giúp đỡ triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo./.

Dương Trung Kiên – TTKN