VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ và quản lý viên chức khuyến nông

Ngày 15/5/2020, Trung tâm Khuyến nông tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Sỹ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; tới dự có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã…
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo về quá trình Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã; Nội dung Quy chế phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông và Quy chế trong công tác quản lý, điều hành viên chức khuyến nông biệt phái tại cơ sở
Việc ký kết và triển khai thực hiện quy chế phối hợp nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn và công tác quản lý cán bộ, viên chức khuyến nông biệt phái tại cơ sở (đối với các huyện, thành phố, thị xã có cán bộ khuyến nông biệt phái), theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn bao gồm: tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, dự án khuyến nông trên địa bàn. xây dựng mô hình khuyến nông, các dự án khoa học công nghệ đối với nông dân, nhà khoa học… theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, mô hình khuyến nông theo quy định. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông, xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông cấp cơ sở và nông dân. Thông tin, tuyên truyền về khuyến nông; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông; tuyên truyền nhân rộng các mô hình khuyến nông ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả tốt trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn. Báo cáo tình hình thực hiện công tác khuyến nông trên địa bàn.
Công tác quản lý, điều hành viên chức khuyến nông biệt phái tại cơ sở bao gồm: quản lý thời gian, lề lối làm việc; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chế độ báo cáo, hội họp; chế độ sinh hoạt đảng, chính quyền, đoàn thể; trao đổi thông tin về công tác quản lý viên chức khuyến nông biệt phái tại cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sỹ - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT hoan nghênh Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố và thị xã đã thống nhất tổ chức hội nghị để ký kết quy chế phối hợp trong tổ chức hoạt động lĩnh vực công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh, công tác khuyến nông giữ một vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, công tác khuyến nông hiệu quả tốt phải có sự phối hợp tổ chức từ Trung ương đến các địa phương, các cơ sở thành một hệ thống liên kết, phối hợp với nhau. Thống nhất trong hoạt động khuyến nông về xây dựng mô hình trình diễn, hướng dẫn tổ chức thực hiện, cách thức triển khai thực hiện… để nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông cần tổ chức giao ban định kỳ, mỗi quý một lần; trong giao ban dành thời gian đi thăm một số mô hình hiệu quả tại địa phương để trao đổi, chia sẻ... Thông qua các hoạt động các hội nghị giao ban Trung tâm khuyến nông tham mưu đề xuất cho Sở, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tham mưu cho các địa phương chỉ đạo, quản lý đội ngũ cán bộ khuyến nông phát huy vai trò, nhất là cán bộ khuyến nông ở dưới xã.
Khuyến nông là khuyến cáo với nông dân, ngoài chuyển giao khoa học kỹ thuật thuần túy, phải Khuyến cáo tất cả các vấn đề về nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; cán bộ khuyến nông không chỉ xây dựng mô hình mà phải rất hiểu biết về quản lý nhà nước, phải nắm được các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ chương chính sách, định hướng của tỉnh, của địa phương về phát triển nông nghiệp và PTNT để tư vấn nông dân, hợp tác xã… Đồng thời, khuyến nông phải phải gắn với truyền thông, thông tin tuyên truyền tới người nông dân để nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Trong công tác lập kế hoạch, xây dựng mô hình đồng thời phải lập kế hoạch, phương án nhân rộng mô hình, thông qua hội thảo, thông tin tuyên truyền; tập trung tuyên truyền các mô hình hiệu quả để nhân rộng góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới./.

Dương Trung Kiên - TTKN