VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Mô hình sản xuất thử nghiệm giống dưa lưới Hàn Quốc

Vụ hè thu năm 2019, Trung tâm giống cây trồng Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Hóa, UBND xã Bảo Cường (huyện Định Hóa), thực hiện mô sản xuất thử nghiệm giống dưa lưới Hàn Quốc tại địa bàn xóm Cốc Lùng, xã Bảo Cường.
Theo đó mô hình trồng thử nghiệm giống dưa lưới Hàn Quốc trong nhà màng với quy mô 0,3 ha; tham gia mô hình người nông dân được hỗ trợ 50% kinh phí lắp đặt hệ thống tưới phun tự động, 60% giống và 40% phân bón…Mô hình được đối chứng với dưa lưới Việt Nam TL3.
Dưa lưới ở đây được trồng trong các nhà màng, có lưới ngăn côn trùng. Mô hình sử dụng công nghệ tưới phun tự động, cung cấp dinh dưỡng cao cấp hoà tan hoàn toàn trong nước và tưới cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu từng giai đoạn phát triển của cây nên mức đầu tư và hiệu quả sử dụng phân bón rất cao.
Đến nay mô hình trình diễn đã có kết quả, người nông dân bắt đầu thu hoạch và bán ra thị trường. Qua quá trình theo dõi cho thấy, dưa lưới Hàn Quốc có thời gian sinh trưởng là 90 ngày, dài hơn dưa TL3 đối chứng là 5 ngày. Dưa lưới Hán Quốc có trọng lượng quả khoảng 1,3 – 1,6 kg; quả màu vàng, thịt quả màu vàng cam, độ ngọt (Bric) là 16 trong khi đối chứng độ ngọt là 14. Năng xuất dự kiến 500 – 550 kg/sào, hơn đối chứng 20 – 30 kg/sào; lợi nhuận dự kiến đạt 5.500.000 đến 10.000.000 đ/sào…

Mô sản xuất thử nghiệm giống dưa lưới Hàn Quốc tại địa bàn xóm Cốc Lùng, xã Bảo Cường
Qua 01 vụ trồng thử nghiệm và theo dõi bước đầu các cơ quan chuyên môn đánh giá, giống dưa lưới Hàn Quốc có khả năng sinh trưởng phát triển khá tốt và khá phù hợp với đất đai và điều kiện khí hậu tại Định Hóa. Thời gian sinh trưởng ngắn, tạo điều kiện tốt cho việc đảo bảo thời gian gieo trồng được nhiều vụ/năm đối với các loại đất soi bãi hoặc đất 1 lúa.
Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác, tạo được sự ham thích về tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật về giống mới cho các hộ nông dân tham gia mô hình cũng như các hộ nông dân trên các địa bàn lân cận.
Trung tâm giống cây trồng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Hóa thực hiện mô hình sản xuất thử nghiệm giống dưa lưới Hàn Quốc tại các xã khác trên địa bàn huyện để có kết luận cụ thể và chính xác hơn làm cơ sở cho việc tuyên truyền nhân rộng./.

Dương Trung Kiên - TTKN