VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Ngành Nông nghiệp Tổng kết đánh giá kết quả năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 10/01/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Sỹ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; lãnh đạo UBND, phòng nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở…
Năm 2019, mặc dù trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, như: Các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường; tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt bệnh dịch tả Châu Phi xuất hiện và lây lan nhanh, phạm vi rộng… Song với sự phối hợp của các sở, ngành, sự nỗ lực cố gắng của Ngành Nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh, hoạt động sản xuất nông nghiệp và PTNT của tỉnh đã khắc phục, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, phát triển chung của tỉnh. Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt trên 13,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ; Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt đạt 100 triệu đồng/ha, vượt 02 triệu đồng/ha so KH; Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 463 nghìn tấn, vượt 6% so KH; Diện tích trồng mới và trồng lại chè đạt 943 ha, vượt 25,7% so KH; Diện tích trồng rừng mới tập trung toàn tỉnh đạt 5,4 nghìn ha, trong đó, theo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững đạt trên 2,5 nghìn ha, bằng 100,2% KH; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53%, vượt KH; 93% dân số ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Dương Văn Lượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Năm 2020, Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,5%; giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất nông nghiệp trồng trọt 103 triệu đồng/ha. Các mục tiêu chủ yếu của năm 2020 là: Tổng sản lượng lương thực trên 438 nghìn tấn, trong đó thóc 364,5 nghìn tấn, ngô 73,8 nghìn tấn; trồng mới và trồng lại chè 700 ha; sản lượng chè búp tươi 239 nghìn tấn; sản lượng rau các loại 249 nghìn tấn. Tổng đàn trâu đạt 51,5 nghìn con, bò 43,5 nghìn con, lợn 650 nghìn con, gia cầm 14 triệu con; sản lượng thịt hơi các loại 147,5 nghìn tấn. Trồng rừng tập trung đạt 4 nghìn ha, trong đó theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 1,6 nghìn ha; trồng rừng thay thế 50 ha ; trồng 500 nghìn cây phân tán. Khai thác 6,3 nghìn ha mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản với sản lượng 15 nghìn tấn thuỷ sản các loại. Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; Ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 50%. Đến năm 2020, lũy kế có từ 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới trở lên…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Ngành Nông nghiệp & PTNT đạt được năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu, trong năm 2020 và những năm tiếp theo Ngành Nông nghiệp chỉ đạo sản xuất đi theo hướng nâng cao giá trị; sớm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó lấy Nghị quyết 10-NQ/TU làm xương sống trong phát triển nông nghiệp; trong đó xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp cụ thể hóa cho Nghị quyết 10-NQ/TU và là Đề án tổng thể cho giai đoạn 2020 – 2025. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan để thực hiện các phương án sản xuất, thực hiện các mô hình lồng ghép các nguồn lực, hỗ trợ cho các Hợp tác xã tiên tiến có khả năng phát triển trên địa bàn nhằm phát triển kinh tế tập thể… Trước mắt thực hiện Liên hoan trà với hoạt động bề nổi và chiều sâu; trong đó ngành nông nghiệp nghiên cứu tổ chức hội thảo và các hoạt động nhằm kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm chè;… xây dựng Trung tâm giới thiệu quảng bá kết nối các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên…

Đồng chí Phạm Văn Sỹ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sỹ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; trong quá trình thực hiện các mô hình đạt kết quả tốt phải có phương án nhân ra diện rộng. Tới đây Ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, HTX để bản các giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ, trồng rừng gỗ lớn, phát triển sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu... Tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU. Trước mắt, xây dựng Đề án phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 10-NQ/TU theo kế hoạch của UBND tỉnh…
Đồng chí Giám đốc sở Đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 4149/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019; trước mắt triển khai thực hiện tốt vụ đông xuân (2019 – 2020); trong đó tập trung vào một số việc: Sản xuất và phát triển các giống; chuẩn bị các điều kiện về thủy lợi tưới tiêu; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; tết trồng cây; công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng…
Tại Hội nghị Tổng kết, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trao tặng giấy khen cho 18 tập thể, 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019./.
Dương Trung Kiên - TTKN