VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Phát triển chè bền vững trên địa bàn huyện Định Hóa

Với mục tiêu hỗ trợ người nông đân trên địa bàn huyện Định Hóa tiếp cận phương thức sản xuất chè theo hướng bền vững,Trung tâm Khuyến nông đã và đang triển khai Dự án" Sản xuất chè xanh an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên", năm 2019.
Trong năm 2019, Dự án đã xây dựng được 3 mô hình sản xuất chè xanh an toàn, với tổng quy mô 50 ha, 219 hộ gia đình tham gia tại các xã Sơn Phú (25 ha), Phú Đình (20 ha) và Thanh Định (05 ha). Qua đó đã tập huấn được 7 lớp cho 350 hộ dân tham gia mô hình dự án và các hộ có nhu cầu tập huấn ngoài vùng Dự án về kỹ thuật sản xuất, chế biến chè an toàn; nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ ô nhiễm có ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng sản phẩm chè, môi trường, sức khỏe, an toàn lao động trong sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.
Người nông dân tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 70% phân bón vô cơ (Đạm ure, Lân Super và Kaliclorua) và phân hữu cơ vi sinh, phân sinh học. Đồng thời, lắp đặt biển báo vùng cho 03 mô hình tại xóm Sơn Thắng, xã Sơn Phú; xóm Đồng Tấm, xã Phú Đình; xóm Nà Họ, xã Thanh Định.

Hội thảo mô hình sản xuất chè xanh an toàn tại xóm Sơn Thắng, xã Sơn Phú
Kết quả bước đầu, người dân tham gia dự án được đào tạo tập huấn cơ bản đã nắm rõ quy trình sản xuất, chế biến chè xanh an toàn. Biết cách sử dụng phân bón, thuốc BVTV đúng để đem lại hiệu quả kinh tế; góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; biết tổ chức sản xuất theo liên kết để tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng.
Theo Thuyết minh Dự án đã được phê duyệt, trong năm 2020 tiếp tục hỗ trợ các mô hình thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã để xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước chuyên môn hóa trong từng khâu của chuỗi đảm bảo cân đối giữa cung và cầu. Đặc biệt là ký kết hợp đồng liên kết với Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm như mục tiêu của đề án đã đặt ra. Tăng cường giúp cho các tổ hợp tác, hợp tác xã và người dân trong kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các hội trợ, hội nghị xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, hợp đồng liên kết./.
Dương Trung Kiên - TTKN