VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Sơ kết mô hình Trồng cây dược liệu Ba kích tím theo chuỗi liên kết năm 2022

Ngày 02/12/2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình Khuyến nông "Trồng cây dược liệu Ba kích tím theo chuỗi liên kết sản xuất" năm 2022 tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ,tỉnh Thái Nguyên. Tham dự hội nghị có đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng hỷ, UBND xã Văn Lăng và các hộ nông dân trong và ngoài mô hình.

Hình ảnh hội nghị
Mô hình triển khai thực hiện từ năm 2021 tại Xóm Vân Khánh và xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; quy mô 5,0 ha với 05 hộ tham gia. Các hộ tham gia được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc; được hỗ trợ hơn 1 vạn cây giống Ba kích tím trong năm 2021. Cây giống đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại, cây khỏe mạnh không sâu bệnh. Hỗ trợ một phần vật tư phân bón NPK và phân vi sinh. Năm 2022, tiếp tục hỗ trợ vật tư phân bón và hướng dẫn chăm sóc cây năm thứ 2.
Qua kiểm tra cho thấy: Cây Ba kích tím sau trồng 15 tháng chiều dài thân bình quân đạt 1,2m; 100% cây có 3 - 4 nhánh cấp 1; 50% cây hình thành nhánh cấp 2, 30% cây có nhánh cấp 3; đường kích gốc TB 0,5 – 1,1 cm; hiện tại cây đang hình thành củ, bình quân 5 - 6 củ/cây, cây sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, một số diện tích do không chủ động được nước tưới vào mùa khô nên sinh trưởng kém. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục cử cán bộ phối hợp với địa phương theo dõi, đôn đốc để các hộ trong quá trình chăm sóc đảm bảo đúng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cây sinh trưởng và tạo củ.
Kết luận hội nghị, bà Chu Thị Hương Giang - Trạm trưởng Trạm Chuyển giao kỹ thuật và Dịch vụ khuyến nông - Trung tâm Khuyến nông tỉnh đề nghị các hộ tham gia mô hình tiếp tục thực hiện chăm sóc cây ba kích tím theo đúng các yêu cầu kỹ thuật của cơ quan chuyển giao để đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt trong thời gian tới; đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa để mô hình mang lại kết quả cao.
Bùi Thương - TTKN