VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tập huấn chuyên môn an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Từ ngày 1-14.8.2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã tổ chức 9 lớp tập huấn cấp tỉnh về An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các học viên là cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị; cán bộ nông nghiệp các xã, phường, thị trấn và các chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản truyền đạt các kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp quản lý như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Ông Hà Trọng Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn
Với kiến thức đã được trang bị từ các lớp tập huấn, các học viên sẽ áp dụng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản; đồng thời, tham gia tuyên truyền rộng rãi Luật an toàn thực phẩm tới người sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tại địa phương...

Dương Trung Kiên - TTKN